مجموعه حاضر با بهره‌گیری از تجربیات بیش از یک دهه فعالیت آموزشی و سابقه درخشان تولید محتوا، ارائه محتوا و طرح‌های آموزشی در سطح وزارتخانه‌های «آموزش‌وپرورش»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «علوم، تحقیقات و فناوری» و «فرهنگ و ارشاد اسلامی» و با همراهی جمعی از دست‌اندرکاران تولید و عرضه محتوای آموزشی، در تازه‌ترین تلاش خود در قالب یك نوآفرینِ دانش‌بنیان، موفق به طراحی و راه‌اندازی زیرساخت‌های لازم (سکوی یكپارچه) یادگیری الكترونیكی شده است. این بستر با هدف برقراری ارتباط سامان یافته میان تولیدکنندگان محتوای اموزشی از یک سو و کاربران از سوی دیگر شکل گرفته است.

این فناوری روزآمد با هدف توسعه توانمندی‌های آموزشی و مهارت محور دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی و نهایتاً تحققِ هدفِ والای عدالت آموزشی برای مردم ایران شكل گرفته است. ازین‌رو با رویکرد ارزنده توسعه فردی چهار  زمینه  خدمت  سنجش سطح مهارت های فردی، آموزش‌های مهارت محور، تامین محتوای تکمیلی در قالب کتاب‌های صوتی و خلاصه کتاب‌ها و نهایتا پایش و مشاوره‌ای فردی را در چهار بخش سنجش، آموزش، رویش و پرورش در دسترس کاربران قرار داده است.

تسهیل و ارتقا سطح دسترسی کاربران ایرانی و روزآمدسازی پیوسته آن، آرمان اصلی گروه همکاران در این مجموعه است.