سایت ۳۶۰ درجه به نحوی طراحی شده است که شما بتوانید راحت‌ترین دسترسی را به بخش‌های مختلف داشته باشید. برای تسهیل این ارتباط میان شما و رفع ابهام‌هایی که در برنامه وجود دارد این صفحه را مشاهده کنید.

در صورت هرگونه مشکلی بخش سوالات متداول را بررسی کنید یا با راه‌های ارتباطی اعلام شده، با ۳۶۰ درجه تماس بگیرید. همواره شنیدن بازخوردتان می‌تواند منجر به عملکرد بهتر شود.