پدر مادر‌های عزیز با کلیک کردن بر روی هر یک از شکل‌های زیر میتوانید فایل pdf مربوط به هر شکل که به صورت رسم اعداد پشت سر هم است را مشاهده کنید. با چاپ هر یک از این تصاویر بر روی برگه A5 میتوانید فرزندتان را تشویق به یادگیری اعداد و رنگ آمیزی کنید.