گاهی به برخی فعالیت‌ها نام‌هایی داده می‌شود که استعاره بکار رفته در آنها می‌تواند منظور را حتی بهتر از خود مفهوم برساند. گاهی افراد برداشت‌های متفاوتی از یک مفهوم ثابت دارند و بعضی اوقات با ترکیب چند چیز ساده ابداعی جدید در علم ایجاد خواهد شد. همه این موارد وابسته به ذهنی است که در مقابل مسائل ناشناخته واکنش نشان می‌دهد. نوع تفکر افراد می‌تواند موجب خلاقیت و شکل‌گیری دانشی جدید شود که منجر به پیشرفت جوامع است.

اما سوال اساسی این است که چطور باید این نوع تفکر را در خود تقویت کرد که بتواند چنین تاثیری بگزارد یا با مشکلات براساس اصولی خاص رفتار کنید که همه چیز ساده‌تر حل شود؟ نوع تفکر و عاداتی که در ذهن شما جای گرفته‌اند راهکار ماجرا هستند که با تکنیک‌هایی قابل تغییرند.