Untitled design000 - روانشناسی شغلی

روانشناسی صنعتی و سازمانی به طور رسمی از حدود اواخر قرن ۱۹ با فعالیت اولیه گروهی از روانشناسان تجربی که به دنبال کاربرد اصول روانشناسی بودند و اصطلاحاً به آنها روانشناسان کاربردی گفته می شد، شروع شد.

به دلیل رویدادهای گوناگونی که در طول یک دوره مشخص در حوزه روانشناسی صنعتی و سازمانی رخ داد و چون هر کدام  بر شکل گیری این رشته اثرگذار بوده اند، نمیتوان سال مشخصی را به‌عنوان زمان شروع روانشناسی صنعتی و سازمانی در نظر گرفت.

تعریف روانشناسی شغلی( صنعتی و سازمانی)

مطالعه نحوه رفتار انسان در محیط کار و یک رشته کاربردی در حوزه روانشناسی و یکی از شاخه‌های جدید علم و معرفت که مسئله نیروی انسانی و دیگر جنبه‌های مربوط دنیای کار را در کانون توجه خود دارد، روان‌شناسی صنعتی و سازمانی است.

بنابراین وظیفه یک روانشناسی که در یک شرکت مشغول به کار است این است که با بهبود رضایت شغلی ، انگیزه و عملکرد در موفقیت یک شرکت یا سازمان ها ، کمک کننده باشد. این زمینه روانشناسی همچنین شامل ایمنی و بهداشت شغلی و سلامت عمومی و رفاه کارگران هم میشود، همچنین با انجام تحقیق در مورد رفتارهای و نگرشهای کارگران و از طریق برنامه های آموزشی سیستمهای مدیریتی و شیوه های استخدام، راه های بهبود نگرش و رفتارها را پیدا کند.

روانشناسی شغلی (صنعتی سازمانی) برای شما چه مفهومی دارد؟

حرفۀ شما و هر فرد دیگری یک احساس هویت و جایگاه برای شما و دیگران فراهم می کند که در حقیقت بیانگرآن است که شما « کی» هستید.

شغل شما شاید شرایطی را برایتان فراهم کند که مهارت جدیدی را یاد بگیرید و درگیر چالشی تازه شوید، همچنین آن شغل موجبات پاداش اجتماعی را دربرآوردن نیاز شما فراهم می نماید و این آسودگی خاطر در شما ایجاد می کند که فردی مورد قبول و با ارزش برای همان گروه هستید.

یک شغل می تواند فرصت های دوست یابی را برای شما فراهم آورد و شرایطی را مهیا نماید که بتوانید با افرادی که به آنها علاقه مندید، ملاقات نمایید.

از سوی دیگر کار می تواند برای سلامتی شما خطرناک باشد. علاوه بر خطرات بدنی موجود در اغلب محیط های کاری، شرایط نامساعد کار می تواند اضطراب و محرومیت را پدید آورد.

اگر شما در کار خود خسته شدید تمام برنامه هایتان برای پیشرفت بی نتیجه خواهد ماند و در پایان کار روزانه این نارضایتی را به خانه خواهید برد, بستگان، خانواده و دوستان خود را متأثر خواهید کرد.استرس های کاری به عدم سلامت روانی و جسمانی منجر می گردند.

یک مطالعۀ تحقیقی طولی نشان داد که خشنودی شغلی یک پیش بین مهم برای طول عمرمی باشد. کارکنانی که از شغل خود خشنودهستندعمر طولانی تر از آنهایی دارند که از شغل شان ناخشنودند.

یکی از مهمترین تصمیم هایی که انسان در طول زندگی خود می گیرد انتخاب یک شغل به نحوی است که با علایق، مهارت ها و خلق و خوی او هماهنگ باشد. به همین دلیل مطالعه و آشنایی با رشتۀ روانشناسی صنعتی سازمانی شاید بیشترین رابطه شخصی را با زندگی حرفه ای شما در آینده داشته باشد.

یافته ها و کنش های روانشناسان صنعتی سازمانی در سازمان ها از توانایی های شما لزوماً حمایت می کند و وضعیت شما را در سازمان مشخص خواهد کرد.

روانشناسی شغلی (صنعتی سازمانی و شغل شما)

برخورد رسمی شما با روانشناسی صنعتی سازمانی ، هنگام پرکردن فرم تقاضای استخدامی، مصاحبه، انجام تست های روانشناختی و سایر ابزارهای گزینش است .

از این ابزارها در جهت تطبیق شغل مورد نظر با فرد متقاضی و فرد با شغل مورد نظر بهره می گیرند و به عبارتی می خواهند مشخص کنند که آیا فرد متقاضی برای شغل مورد نظر مناسب است یا خیر و همین طور آن شغل برای آن فرد.

بعد از فرایند انطباق، پیشرفت شما در سازمان وابسته به عملکردتان در انجام کار و برنامه های آموزشی خواهد بود که این ارزیابی توسط معیارهای تهیه شده توسط روانشناسان صنعتی سازمانی انجام خواهد گرفت و در زمان ارتقا، آزمون های خاص دیگری در رابطه با تعیین این که آیا شما برای ارتقا مناسب هستید یا خیر؟ انجام خواهد گرفت.

000 - روانشناسی شغلی

مفهوم روانشناسی شغلی (صنعتی سازمانی) برای کارفرمایان

یک مشکل بسیار مهم و قابل توجه از مشکلات سازمان ها ترک کار است. با ترک کار یک کارمند و یا کارگر، شرکت سرمایه گذاری های مصروف روی آن فرد را که برای انتخاب و آموزش او هزینه کرده از دست می دهد و سپس از نو باید فرد جایگزین او را گزینش و آموزش دهد.

مطالعات انجام گرفته توسط روانشناسان صنعتی سازمانی و به کارگیری راه های پیشنهادی آنان می تواند به میزان قابل توجهی سبب کاهش ترک کار گردد.

یکی دیگر از علایق اصلی روانشناسان صنعتی سازمانی خشنودی شغلی است. بهبود نگرش نیروی کار از شغل و کارفرما می تواند شکایات و دیگر مناقشه های کارکنان را کاهش دهد.

روش های مناسب گزینش کارکنان که توسط روانشناسان صنعتی سازمانی طراحی شده به حصول این اطمینان که متقاضیان شایسته استخدام گردند، یاری می رساند.