دوره مدیریت پروژه

با توجه به اینکه پروژه‌ها موقتی و با محدودیت‌هایی روبرو هستند، اهداف معینی را دنبال می‌کنند و مسیر آن‌ها مشخص و قطعی نیست، نیازمند مدیریت صحیح برای دستیابی به هدف هستند. اگر علاقه مند به مدیریت یک پروژه هستید و نیاز به یادگیری مهارت دارید این صفحه در اختیار شماست.

در این مسیر میتوانید مشخص کردن منافع پروژه، مدیریت بودجه، کنترل پروژه و مدیریت پروژه با بودجه محدود را بیاموزید.

مسیر یادگیری
سوالات متداول
بازار کسب و کار