مهارت های زندگی در واقع نوعی تمرین‌های رفتاری است که به بهترین واکنش‌ها و رفتارهای افراد در موقعیت‌های مختلف زندگی کمک می‌کنند. همۀ انسان‌ها یکسری ضعف‌ها و نواقص رفتاری دارند، این ضعف‌ها آسیب‌های زیادی را برای شما و افرادی که با آن‌ها در ارتباط هستید به همراه خواهد داشت. از همین رو باید گفت مهارت های زندگی تضمین کنندۀ سلامت روان افراد جامعه هستند. با آموزش و شرکت در جلسات مشاوره می‌توانید مهارت‌های خود را گسترش داده و به شیوه‌ای مناسب‌تر زندگی کنید. در روان شناسی 10 مهارت به عنوان مهارت‌های اصلی زندگی مطرح می‌شود که در ادامه به ارائه ی نکاتی درباره ی آن‌ها خواهیم پرداخت

Untitled design 24 495x400 -  راه های مقابله با استرس

مهارت روابط بین فردی

/
مهارت روابط بین فردی یا ارتباط بین فردی یکی از مهم‌ترین مهارت…
حل مسائل و تصمیم گیری

مهارت حل مسئله و تصمیم گیری

/
حل مسئله، فرایندی است که طی آن فرد به طور سیستماتیک تلاش می ک…
Untitled design 495x400 -  راه های مقابله با استرس
Untitled design 23 495x400 -  راه های مقابله با استرس

مهارت همدلی

/
تعریف همدلی  مهارت همدلی نوع خاصی از توجه داشتن به دیدگاه دیگ…
2525 495x400 -  راه های مقابله با استرس
فکر خلاق

مهارت تفکر خلاق

/
تفکر خلاق از مهارت‌ها و ویژگی‌های انسان است که توسط آن خود را ب…
Untitled design88 495x400 -  راه های مقابله با استرس
Untitled design 22 495x400 -  راه های مقابله با استرس

خودآگاهی چیست؟

/
  اولین و مهمترین مهارت، خودآگاهی (خودشناسی) می باشد. اهمیت …
مقابله با استرس

 راه های مقابله با استرس

/
استرس را چگونه متوقف کنیم؟ استرس ، در واقع واکنش ذهنی، عاطف…