دوره‌ی مهارت تفکر خلاق

تفکر خلاق از مهارت‌ها و ویژگی‌های انسان است که توسط آن خود را با محیط همیشه متغیر منطبق می‌کند. با گذر زمان هر چیزی که در زندگی ما وجود دارد اعم از عینی و ذهنی کهنه و قدیمی شده اما حذف نمی‌شوند بلکه تنها با ابداع یا استفاده از روشی نوین پدیدار می‌شوند.

برای تفکر خلاق داشتن لازم است که برخی مهارت‌ها را در خود تقویت کرده و از انجام برخی کارها پرهیز کنید. هر انسانی توانایی تولید تفکر خلاق را دارد و بدون محدودیت می‌تواند دست به خلاقیت بزند. تفکر خلاق پایانی ندارد زیرا انسان برای بقا نیاز به پذیرفتن شرایط پیرامون و افزایش خلاقیت با تغییرات دارد؛ بنابراین تفکر خلاق فقط ابزاری جهت تسهیل کردن کارها نیست بلکه ضرورتی برای ادامه حیات است.

دنیا و جامعه با سرعتی سرسام‌آور در حال پیشرفت است. ما نیاز داریم که خودمان را با توانایی سازگاری با این روند مجهز کنیم و تسلیم نشویم. می‌توانیم با مواجهه با چالش‌ها و پاسخ‌دادن به آنها با یک شیوة تفکری جدید و اعتمادبه‌نفس، به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کنیم.

امروزه تواناییِ کاربرد تفکر مبتکرانه در محیط های دیجیتال و غیرِدیجیتال به یک ویژگی در افراد موفق تبدیل شده است.اگر می خواهید شغل موفقی خلق کنید، مهم است که فنون تفکر خلاق را بعنوان یکی از مهارت های خود توسعه دهید، و آنرا با مهارت های حل مسئله و تفکر انتقادی همراه کنید.

در این دوره به تعریف خلاقیت و مسائلی از جمله فرآیند تفکر‌خلاق، عوامل و عناصر آن پرداخته می‌شود.

مدت زمان دوره: 

تعداد ویدئوها: ۱۴

مدرس دوره: خانم دکتر امامی و خانم دکتر هاشمی

تولید کننده: موسسه فرهنگی هنری همایش سازان آشنا

مهارت تفکر خلاق 1 1 - مهارت تفکر خلاق