دوره‌ی مهارت خودآگاهی

یکی از مسائلی که هر شخصی حداقل یکبار در طول عمرش با آن روبرو شده: تلاش برای شناخت خویشتن واقعی است. پاسخ به پرسش: “من کیستم؟” قطعاً ساده نیست و نیاز به مهارت دارد؛ البته دست یافتن به آن نیز نیازمند تمرین بسیار است. خودشناسی در روانشناسی امری بسیار مهم و یکی از مهارت های ده گانه زندگی به شمار می‌رود. مهارت خودآگاهی در زندگی لازمه موفقیت شغلی، ارتباطات انسانی، عاطفی و اجتماعی است و حتی طبق باور بسیاری از افراد، لازمه کامیابی در زندگی است. در هر مرحله‌ای از زندگی ممکن است کنجکاوی در مورد هویت خود، ما را وادار به جست‌وجو کند؛ اما به‌راستی خودشناسی و خودآگاهی در زندگی چه ضرورتی دارد؟ راه‌های تقویت این مهارت چیست؟ برای پیدا کردن پاسخی به این سوال مهم دوره مهارت خودآگاهی را مشاهده کنید.

مدت زمان دوره: 

تعداد ویدئوها: ۱۱

مدرس دوره: خانم دکتر امامی و خانم دکتر هاشمی

تولید کننده: موسسه فرهنگی هنری همایش سازان آشنا

مهارت خودآگاهی  - مهارت خودآگاهی