دوره‌ی مهارت همدلی

مهارت همدلی نوع خاصی از توجه داشتن به دیدگاه دیگری است. درواقع، همدلی دو جزء شناختی و یک جزء عاطفی دارد. اجزای شناختی همدلی عبارتند از توانایی در شناسایی و نامگذاری حالات دیگران و توانایی در حدس زدن دیدگاه اشخاص دیگر. جزء عاطفی آن عبارت است از توانایی در نشان دادن پاسخ عاطفی مناسب، به منظور برقراری روابط همدلانه.

شراط لازم برای انجام چنین کاری خودآگاهی است. مهارت همدلی رابطه شما را با دیگران مستحکم می‌کند؛ اجازه می‌دهد آن‌ها را درک کنید و آن‌ها نیز شما را بفهمند. همدلی کردن یعنی شناخت احساسات و هیجانات دیگران و دیدن دنیا از دریچه چشم آن‌ها.

همدلي، از نخستين سال‌هاي زندگي در افراد وجود دارد؛ اما افراد مختلف از نظر توان و تمايل به همدلي كردن با ديگران متفاوت هستند.

مدت زمان دوره: 

تعداد ویدئوها: ۱۲

مدرس دوره: خانم دکتر امامی و خانم دکتر هاشمی

تولید کننده: موسسه فرهنگی هنری همایش سازان آشنا

مهارت همدلی  - مهارت همدلی