نوشته‌ها

Untitled design 49 495x400 - مصاحبۀ حمید شریف‌نیا در مورد ساختارهای نوین آموزشی

محاسن کلاس مجازی

/
  مزایای یادگیری آنلاین چیست؟ شکی نیست که یادگیری آنلاین (آمو…
sharifnia 495x400 - مصاحبۀ حمید شریف‌نیا در مورد ساختارهای نوین آموزشی

مصاحبۀ حمید شریف‌نیا در مورد ساختارهای نوین آموزشی

/
حمید شریف نیا، مدیرعامل شرکت برنامه‌سازان پرگان (صاحب امتیاز برند 360 درجه) در…