نوشته‌ها

sepidar 1 495x400 - مصاحبۀ حمید شریف‌نیا در مورد ساختارهای نوین آموزشی

یادگیری پسا کرونا

/
شرایط حاکم بر جهان امروز در دوران کرونا، روند تغییر فرآیندها…
sharifnia 495x400 - مصاحبۀ حمید شریف‌نیا در مورد ساختارهای نوین آموزشی

مصاحبۀ حمید شریف‌نیا در مورد ساختارهای نوین آموزشی

/
حمید شریف نیا، مدیرعامل شرکت برنامه‌سازان پرگان (صاحب امتیاز برند 360 درجه) در…