نوشته‌ها

Untitled design 46 495x400 - پژوهشگر و نظریه‌پرداز فناوری اطلاعات و رایانه

پژوهشگر و نظریه‌پرداز فناوری اطلاعات و رایانه

/
اجرای تحقیقات در مورد علوم بنیادی رایانه و اطلاعات به‌عنوان ن…