نوشته‌ها

sharifnia 495x400 - مصاحبۀ حمید شریف‌نیا در مورد ساختارهای نوین آموزشی

مصاحبۀ حمید شریف‌نیا در مورد ساختارهای نوین آموزشی

/
حمید شریف نیا، مدیرعامل شرکت برنامه‌سازان پرگان (صاحب امتیاز برند 360 درجه) در…