۳۶۰ درجه چیست؟

۳۶۰ درجه یک سکوی (پلتفرم) یادگیری است که در بخش‌های مختلفی شرایطی را برای یادگیری بهتر همراهان (کاربران) خود فراهم می‌کند. ۳۶۰ درجه در چهار بخش سنجش، آموزش، رویش و پرورش، کاربران خود را همراهی می‌کند. اطلاعات دقیق‌تر در مورد این بخش‌ها را در ادامه در همین صفحه ببینید:

۱
۲
۳
۴
main 360 pzl - اپلیکیشن 360 درجه
۱

سنجش

۲

آموزش

۳

رویش

۴

پرورش