مجله جوان ۳۶۰ درجه

هنر عکاسی 495x400 - مجله جوان

هنر عکاسی

/
تعریف عکاسی عکاسی در لغت به معنای عکس گرفتن و عکس برداری است…
ac 495x400 - مجله جوان
mechanic 495x400 - مجله جوان
civil engeering 495x400 - مجله جوان
مارکتیگ 495x400 - مجله جوان
online class 495x400 - مجله جوان
فروش 495x400 - مجله جوان
معماری1 495x400 - مجله جوان
مدیریت پروژه 495x400 - مجله جوان
Untitled design 5 260x185 - مجله جوان
11 1 260x185 - مجله جوان
Untitled design 47 260x185 - مجله جوان

آزمون های چندگانه

/
نظریه هوش چندگانه گاردنر هوش با تمام فرآیندهای شناختی انسان درگیر …
انعطاف پذیری 260x185 - مجله جوان

انعطاف پذیری

/
چرا برخی افراد در برخورد با عوامل استرس زا انعطاف پذیری خاصی…
وقت شناسی 1 260x185 - مجله جوان

وقت شناسی

/
  دلیلی وجود دارد که برای جلسات زمان مشخص و برای کارها …
020 260x185 - مجله جوان
استعداد 260x185 - مجله جوان

استعداد چیست؟

/
با این که از واژه‌ی استعداد در گفت و گوهای روزمره‌ی خود استفاد…
Untitled design222 260x185 - مجله جوان
rahpooyan 260x185 - مجله جوان

دوره‌های آموزشی رهپویان دانش و اندیشه

/
والدین همواره بدنبال محصولاتی هستند که بتوانند با رویکردی آموزشی، …
رشد 260x185 - مجله جوان

دوره آموزشی رشد

/
اگر دوران مدرسه خود را به یاد داشته باشید حتماً این را نیز به ی…